مطالبی چند در مورد امیرالمومنین علی بن الیطالب

به نام حضرت دوست

به مناسبت ولادت جانشین و وصیّ نبی اکرم، امام علی بن ابی طالب (ع) و روز پدر

·        قال حضرت علی علیه السلام : من وصیّ بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. 

·   قال حضرت علی علیه السلام: اگر می خواستم هفتاد شتر را از معنی  باء  بسم الله الرحمن الرحیم سنگین بار می کردم . 

·    حنان بن سدیر از حضرت ابی جعفر علی السلام روایت کرده است : خداوند , محبت علی (ع) را در دل هیچکس قرار نداده است ، مگر آنکه اگر گامی از او بلغزد ، گام دیگرش را استوار فرماید. 

·    حسن بصری روایت کرده است که پیغمبر خدا (ص) فرمود:  چون قیامت برپا شود ، علی بن ابیطالب (ع) بر «فردوس» که کوهی است مشرف بر بهشت ، می نشیند و بر فراز آن کوه عرش پروردگار قرار دارد و از زیر آن جویبار بهشت ، سرچشمه گرفته است و در باغهای جنان ، روان می شود . علی (ع) بر تختی از نور، جلوس کرده است و از پیش روی او، چشمه بهشتی (تسنیم) جریان دارد. هیچکس را قدرت گذر از صراط نیست مگر آنکه سند ولایت علی و محبت اهل بیت او را با خود داشته باشد. علی (ع) مشرف بر بهشت آمده است ، دوستداران خود را به بهشت وارد کند و دشمنانش را به آتش دوزخ می فرستد» مناقب خوارزمی ص31  

·   « ای کمیل ! مهم آن نیست که نماز بگزاری و روزه بداری و تصدق کنی ، بلکه مهم آنست که نمازت را با قلبی پرهیزکار بجای آوری و عملت نزد خداوند مورد رضایت و خشوعت تمام و کوششت مداوم باشد.» 

·    حضرت علی (ع) فرمودند : خدای را به قدر نیازی که به او داری ، فرمان برو به آن مقدار که برعذابش ، طاقت می آوری معصیتش به جای آور و برای آن مدت که در جهان خواهی زیست ، کوشش کن و به اندازه زمانی که در آن جهان درنگ خواهی داشت ، توشۀ عمل برگیر. 

·   کمیل بن زیاد گوید: از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) تقاضا کردم که نفس مرا به من باز شناساند .فرمود: ای کمیل ، در آدمی ، چهار نفس است : نفس نامی نباتی ، نفس حس حیوانی ، نفس ناطقه قدسی و چهارم نفس کلی الهی .

                                                           گزیده ای از کتاب نشان از بی نشانها

برگرفته از http://nilofare-abi.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 29 بازدید