حوادث امروز

در همه ی زمانها  شاهد آنیم که در نواحی مختلف دنیا بسیاری از مردم به وسیله ی سیل ، زلزله ، سرما ،  گرما وامراض مختلف جان خودشان را از دست میدهند، مردم اسم این ها را حوادث طبیعی مینامند

امروز در رومانی 29 نفر جان خویش را بر اثر گرمای شدید از دست دادند همچنین  در نواحی دیگر نیز افرادی در اثز  گرما به کام مرگ فرو رفتند.

افرادی هم در اثر طوفان

آیا سونامی از یادها رفته؟

زلزله ی بم چطور؟ (این ها آیاتی از ایات خداوند هستند)

به نظر من نمیتونه حوادث طبیعی باشه. نظر تو چیه؟

« بنام خداوند بخشنده ی مهربان»

آنان که بر کردار زشت خود مکر ها می اندیشند آیا از این بلا ایمنند که خدا ناگاه همه را به زمین فرو برد یا از جایی که پی نبرند عذابی فرستد «45».  یا آنکه در رفت و آمد به مؤاخذۀ سخت بگیرد آنان البته بر قدرت حق غالب نتوانند شد«46». آیا چشم نگشودند که آثار قدرت خدا را ببینند که هر موجودی چگونه آثار وجودی و اظلّۀ خود را به هر جانب می فرستد و از راست و چپ همه به سجده ی خدا با کمال فروتنی مشغولند«47». (سوره ی نحل)

***

و ما اقوام و مللی را پیش از شما به کفر ظلمشان سخت به دست هلاک سپردیم و با آنکه  پیمبرانی با آیات و معجزات بر آنها آمد باز هیچ ایمان نیاوردند ما هم اینگونه مردم عَنود زشت بدعمل را به کیفر می رسانیم«13». سپس ما بعد از (هلاک) آنها ، شما را در زمین جانشین کردیم  تا بیازماییم و بنگریم که تا چه عمل خواهید کرد«14». (سوره ی یونس)

صَدُقُ اللهُ العَلی العَظیم

راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید